Diabetes mellitus type 2 (DM2)


Beskrivelse

Som kursdeltaker er jeg trygg på risikovurdering og diagnostisering av diabetes. Jeg kjenner til sentrale behandlingsprinsipper for behandling av diabetes. Jeg vet fordeler og ulemper med de ulike blodsukkersenkende legemidlene

Godkjenning: Spesialitetskomiteen i allmennmedisin go...

Innhold
 • Introduksjon
 • Introduksjon
 • Om kurset
 • Om deltakerne
 • Introtest
 • Prevalens av diabetes i Norge
 • Faktorer som påvirker prevalensen
 • Antall pasienter som bruker blodsukkersenkende legemidler
 • Risikofaktorer
 • Diabetes i verden
 • Diagnostikk
 • Seksjon 2: Diagnostikk
 • Diagnostikk
 • Flytskjema Risikovurdering og diagnostikk
 • Risikovurdering og diagnostikk - flytskjema
 • HbA1c
 • Anne på kontoret
 • Annes FINDRISK
 • Litt mer om HbA1c
 • Øvrige glukosemålinger
 • Diagnosekriterier for diabetes type 2
 • Nyoppdaget diabetes type 2
 • Seksjon 3: Nyoppdaget diabetes
 • Ny pasient med diabetes
 • Undersøkelsen
 • 1 eller 2? Mody eller LADA?
 • Diabetes og førerkort
 • Innvandrer og diabetes
 • Anne har målt trykket
 • Levevaner
 • Seksjon 4: Levevaner
 • Helsedirektoratet om levevaner
 • Fysisk aktivitet
 • Fysisk quiz
 • Kosthold
 • Kostholdsquiz
 • Vektreduksjon
 • Røykekutt
 • Nils er så tørst
 • Litt mer om Nils
 • Behandlingsmål
 • Seksjon 5: Behandlingsmål
 • Behandlingsmål - oversikt
 • Behandlingsmål: HbA1c
 • Behandlingsmål: fysisk aktivitet
 • Behandlingsmål: Blodtrykk
 • Behandlingsmål: vektreduksjon
 • Bent er tilbake for kontroll
 • Bent Quiz
 • Blodsukkersenkende legemidler
 • Seksjon 6: Blodsukkersenkende legemidler
 • Introduksjon til legemidler
 • Metformin er førstevalg
 • Flytdiagram blodsukkersenkende behandling
 • Sulfonylurea
 • DPP-4-hemmere
 • SGLT2-hemmere
 • GLP-1-analog
 • Behandling med insulin
 • Litt mer om insulin
 • Insulinprofiler
 • Kombinasjoner av legemidler
 • Seksjon 7: Kombinasjoner av legemidler
 • Lars del 1
 • Lars 1 quiz
 • Tommelfingerregler ved kombinasjon av legemidler
 • Kombinasjon av to legemidler
 • Kombinasjon av tre legemidler
 • Lars del 2
 • Lars quiz 2
 • Oppfølgning av diabetespasienter
 • Seksjon 8: Oppfølgning av diabetespasienter
 • Kommunikasjon, mestring og motivasjon
 • Årskontrollen, og andre kontroller
 • Undersøkelse av føtter
 • Undersøkelse av føtter - litt mer
 • Egenmåling av glukose
 • NOKLUS diabetesskjema
 • Diabeteskomplikasjoner
 • Behandling av hypertensjon
 • Kolesterolsenkende behandling
 • En liten sjekk
 • Til slutt...
 • Seksjon 9: Helt til slutt...
 • Haldis er på kontoret
 • Haldis quiz
 • Startkurs i spesialisthelsetjenesten
 • Kursevaluering
Fullføringsregler
 • Alle enheter må fullføres
 • Leads to a certificate with a duration: For alltid